Ortopediska inlägg för dig i Norrköping

Har du upplevt smärta i dina fötter, knä eller rygg och funderat över vad det kan bero på? En gånganalys med individanpassade skoinlägg kan ge svaret och ge bot mot besvären.

Ortopediska skoinlägg – terapeutisk effekt för dina problem

Ortopediska inlägg har en terapeutisk inverkan som motverkar pronation, supination, hälsporre, plantar fascit, Mortons toe, nervinklämningar och är sköna för foten i övrigt att tillämpas både på jobbet och träningen.

Ortopediska skoinlägg

Ortopediska skoinlägg

Gånganalys ger förståelse och förslag för lösningar

Att göra en gånganalys hos Anatomic innefattar många steg och är alltid individuellt. Målet är att lindra, bota eller förebygga skada eller smärta. Anatomic i Norrköping jobbar för att förebygga problem, proaktivt, vilket är ett viktigt ledord för oss. Syftet med gånganalysen är att du som kund ska förstå varför dina problem uppstår och att vi kan presentera förslag på hur vi ska åtgärda problemet.

Det tar ungefär en timme att göra analysen och så här går analysen till.

1. Anamnes (probleminventering)

Vi gör en anamnes, probleminventering, där du beskriver upplevelsen av dina fysiska problem. Möjligen vill du bara bli säker på att ditt gångmönster inte kommer att förorsaka skada.

2. Fot och skoanalys

• Vi tittar och känner på dina fötter för att skapa en första bild om eventuell ömhet eller andra saker som kan störa ditt gångmönster.

• Vi erbjuder att lossa och mjuka upp stela leder i foten med en activator.

• Vi tittar på vilka skor du har och hur du resonerar kring skor.

• Vi ger dig råd om vad du bör tänka på när du köper skor.

3. Analys på spegelpodie

Spegelpodiet är en första del av att se hur dina fötter mår vid mekanisk belastning. Vi ser här var och hur trycket fördelar sig och om det finns några problemområden.

Spegelpodiet ger oss information om dina fötter och genom att ”niga” ser vi dina knävinklar i rörelse. Vi tittar även på din häl och framfot för att se om du löper risk att få hälsporre vilket kan förebyggas med med hjälp av rätt anpassade skoinlägg.

Spegelpodiet vid gånganalys för ortopediska skoinlägg

Spegelpodiet vid gånganalys för ortopediska skoinlägg

4. Rörelseanalys på löpband

Här får du gå eller springa på ett löpband i en jämn takt. Vi videofilmar din gång eller ditt löpmönster. Vi gör en analys där vi bland annat mäter vinkeln mellan din häl och vad. Vi ser om din fot ”tippar” inåt (pronation) eller utåt (supination). Vi diskuterar vilka konsekvenser det eventuellt kan ge. Som ett komplement till analysen på spegelpodiet kan vi här mäta vinklarna.

5. Gipsavgjutning alternativt 3D Scanning

Om det visar sig att du behöver hjälp för att nå en bättre position när du går eller springer, gör vi en avläsning av dina fötter med en 3D-scanner. Där skapas en 3D-bild av dina fötter för att kunna skapa dina unika skoinlägg. Alternativt gör vi en gipsavgjutning.

6. Pelottmått och fotmätning

Om vi vid vår analys märker att du har ett nedtrampat främre fotvalv då kan du behöva en första hjälp. Vi erbjuder då ett par akuta avlastningsinlägg, för att redan här lindra och förebygga. Därefter mäter vi din fot för att dina inlägg ska passa till din skostorlek.

7. Recept för tillverkning av dina skoinlägg

Vi sammanställer ett recept för just dina unika mått och uppgifter om dina problem för att sedan gå vidare till tillverkningen av dina unika fotbäddar. Vi kan även därefter återanvända uppgifterna när du vill återbeställa ett par nya fotbäddar vid ett annat tillfälle.

8. Inprovning och leverans

Vi bokar ett nytt besök för inprovning och eventuella justeringar av dina individuella skoinlägg. Du får också råd kring användandet. I två månader har du kostnadsfria återbesök för justering. Det är viktigt för oss är att du känner dig nöjd med vår produkt och att den hjälper dig med dina problem.

Sjukgymnast Goran Brankovic